ระบบตรวจจับควันไฟและอุณหภูมิ โรงพยาบาลแม่วงก์

อุณหภูมิ และความชื้นในห้องเซิร์ฟเวอร์ 1

ตรวจจับควันไฟ

อุณหภูมิ และความชื้นในห้องเซิร์ฟเวอร์ 2

ตรวจจับควันไฟ